Hvem gjør hva hos oss

Før arbeidet tannlegen alene, sammen med en sekretær. Idag er det blitt mer vanlig at teamet utvides. 

Arbeidsoppgavene blir stadig mer spesialisert, og det kreves kontinuerlig opplæring for å følge med. Vi bruker mye tid og ressurser på opplæring, med både interne og eksterne kurs. 

Våre tannpleiere deltar aktivt i den kliniske pasientbehandling og utfører arbeid som er delegert av tannlege: undersøkelse, tannkjøttbehandling, sementering/legging av porselen- og plastfyllinger

På denne måten får hjelpepersonellet stadig mer interessante oppgaver og tannlegen kan avlastes. 

Arbeidsflyten blir mer fleksibel, og dermed kan vi tilby deg raskere hjelp hvis du trenger akutthjelp med tannpine eller skade.