Krone, bro og proteser

Krone 
Vi prøver alltid å bore så lite som mulig for å spare tanna. Men av og til er den så skadet av tannråte eller fraktur at vanlig fyllng ikke blir sterkt eller varig nok. Da bruker vi krone, både på fortenner og jeksler. 

I mange tilfeller er tanna sterkere etter ”kroningen” enn den var med stor og slitt amalgamfylling. 

En krone oppleves som glatt og behagelig: nesten som en ny tann. I tillegg er den pen! Når du skal ha krone må du komme hit 2-3 ganger, det første besøket varer omtrent en time, de siste ett kvarter.  

Bro 
Når en tann må trekkes eller mangler av en annen årsak, kan det lages en bro. Det betyr i de fleste tilfeller at en tann på hver side av tannluken brukes som feste. Det vil derfor alltid være minst 3 tenner i en bro; en på hver side av den tanna som skal erstattes. 

For å lage en vanlig bro må du komme hit 3-4 ganger, det første besøket ca 2 timer, de siste ca 20 min.  

Protese 
Hvis alle tenner mangler i en kjeve, kan det lages en helprotese eller gebiss, som det også kalles. 

Protesen hviler på tannkjøtt. Derfor er det er det viktig med god tilpassing, og du må du regne med minst 5 besøk før protesen er ferdig.