Tannpine og akuttbehandling

Alle kan få behov for akutt hjelp med et tannproblem. Vi strekker oss langt for å hjelpe våre pasienter så snart som mulig og helst samme dag hvis symptomene tilsier det.

Vanligvis får du tilbud om ferdigbehandling av problemtanna på et senere tidspunkt.  

Ved behov for tannbehandling etter kontortid, kveld og helligdager må du kontakte en av oss privat så skal vi etter beste evne søke å hjelpe deg.

Prisen for tannbehandling utenom kontortid er vanlig stykkpris eller timepris pluss et tillegg på kr.1.000 for kveld og lørdag og kr.2.000 søn- og helligdager .