Samtaleskjema for deg med tannlegeskrekk/fobi

Dette skjema vil vi gå igjennom sammen med deg på ditt første besøk. Se litt på dette skjemaet og se hvor du befinner deg på skalaen.

Skala fra 1-10 Hvor ubehagelig er dette for deg? 
1= ikke ubehagelig 10= svært ubehagelig ( føles uovervinnelig ) 

 
1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

Hva utløser din redsel / angst? 
Lyd  
Lukt/ smak  
Få noe i halsen / ansamling av vann  
Smerte/ ising  
Sprøyte  
Blod  
Selve tannbehandlingen  
Ligge bakoverlent  
Brekninger  
Selve diagnosen  
Annet/ er det noe du er redd skal skje?  

Hva ønsker du?
Tilvenning  
Mer informasjon / mindre informasjon  
Time ofte / kontenuerlig/ beskjed samme dag  
Lange timer / korte timer  
Pauser under behandlingen  
Alltid bedøvelse/ helst ikke bedøvelse  
Se på behandlingen / ikke se på behandlingen  
Sekretær tilstede under behandlingen  
En venn med som støtte
Lystgass 
Premedisinering  
Kofferdam / beskyttelse ned mot svelg