Leppe - kjeve - ganespalte

Det ytes stønad til all tannbehandling som har direkte relasjon til leppe - kjeve - ganespalten. Ved behandling utført av tannlege utenfor sykehus er det en forutsetning at man er henvist fra sentraliserte LKG-team.