Yrkesskade

Dette inkluderer krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (for eksempel kjevecyster, benigne svulster og osteomyelitt), som direkte påvirker munnhulen/kjevene.

I tillegg til diagnose som nevnt over, må sykdommen eller behandlingen av denne ha ført til behov for tannbehandling.