Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

Denne bestemmelsen gir stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonssspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko.

Dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering av tannsettet (erstatting av de tapte tennene).

Følgende tilstander og behandlinger kommer under denne bestemmelsen:

a) hjerteoperasjon

b) dialysebehandling

c) organtransplantasjon

d) benmargstransplantasjon

e) stamcellebehandling

f) høydose cellegiftbehandling

g) HIV/Aids

h) kreftpasienter med skjelettmetastaser

i) strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom