Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

Dette punktet omfatter kun behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon. Karies og periodontale sykdommer kommer ikke under denne bestemmelsen. Eksempler på tilstander som dekkes etter denne bestemmelsen er:

* fjerning av ikke frembrutte eller dyptliggende tenner

* fremstilling av biteskinne som ledd i behandling av temporomandibulær dysfunksjon (tanngnissing/tannpressing)

Inngår i egenandelstak-2 ordningen