Periodontitt (tannkjøttssykdom)

Det ytes stønad ved:

a) Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt

Dette gjelder ved systematisk behandling av marginal periodontitt/periimplantitt som tar sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert, med dette menes jevnlige renser av tannkjøttslommer og av og til etterkontroller.

Man får også stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og nødvendige røntgenbilder som ledd i den systematiske periodontittbehandlingen.

Inngår i egenandelstak-2 ordningen.

b) Rehabilitering ved tanntap som følge av marginal periodontitt

Før rehabilitering av tapte tenner kan påbegynnes, skal det utarbeides en behandlingsplan og en plan for oppfølging av rehabiliteringen. Dette er tannlegens ansvar. Stønad ytes i de tilfeller hvor tann/tenner er tapt etter 1. mai 2002 som følge av marginal periodontitt. Årsaken til tanntapet må dokumenteres.

Som hovedregel refunderes ikke utgifter til rehabilitering for tapte tenner bakenfor femte tann i tannrekken (premolar). Nødvendige unntak må begrunnes og dokumenteres.

Det ytes også stønad til kun én rehabilitering per tapt tann forårsaket av marginal periodontitt.