Tannutviklingsforstyrrelser

Det ytes stønad til følgende tannutviklingsforstyrrelser:

a) Amelogenesis imperfekta (ufullstendig emaljedannelse)

b) Dentinogenesis imperfekta (ufullstendig tannbensdannelse)

c) Tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg)

d) Alvorlig dentindysplasi (meget korte tannrøtter)

e) Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser

f) Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer

 

Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen.