Patologisk tap av tannsubstans pga tanngnissing/syreskader

Tannslitasjen må være alvorlig for å være stønadsberettiget, med alvorlig tannslitasje menes det at det skal ha vesentlig betydning for både funksjon og estetikk.

Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende. Semipermanent behandling skal alltid vurderes i første fase, feks skal det alltid vurderes å legge plastfylling istedet for å lage krone på tanna.