Hyposalivasjon (munntørrhet)

Det kan ytes stønad i de tilfeller der munntørrhet på grunn av legemiddelbruk eller sykdom har medført økt kariesaktivitet. Munntørrheten må dokumenteres over tid, minimum ett år. Unntak fra regelen kan gjøres hvis det er svært forhøyet kariesaktivitet og hvis pasienten er svært munntørr.

Medisinbruk er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å bruke legemidler som kan gi munntørrhet er derimot ikke god nok dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen, munntørrheten må dokumenteres ved kliniske funn av tannlegen som underbygger at pasienten har fått økt kariesaktivitet på grunn av dette.