Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Det ytes stønad til:

a) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved allergiske reaksjoner i munnslimhinnen. Det ytes ikke stønad hvis reaksjonen skyldes mekanisk irritasjon.

b) Utskifting av tannrestaureringer av avtakbare proteser ved objektive allergiske hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområde (fjernreaksjoner)

 

Allergi mot det aktuelle materialet må dokumenteres ved erklæring fra spesialist i hudsykdommer.

Allergiske reaksjoner skal også rapporteres til Bivirkningsgruppa for odontologiske biomaterialer.