Tannskade ved godkjent yrkesskade

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden er ikke stønadsberettiget.

Tannlegen må kunne dokumentere at yrkesskaden er godkjent av NAV.