Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Det ytes stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese.

Det ytes stønad til 2 implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene. Stønaden gis til personer som ikke har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven(dvs rett til gratis tannbehandling offentlig) eller som ikke fyller andre gjeldende vilkår for trygdens stønad til tannbehandling (feks stønad ved tanntap pga periodontitt).

Pasienter som faller inn under ovennevnte stønadsordning til protese og implantat i underkjeven, og som i tillegg er tannløs i overkjeven - ytes også stønad til ny protese i overkjeven (da uten implantatforankring).